Vedení spolku

Předseda a statutární zástupce spolku:

Mgr. Jiří Šůstek

Místopředsedkyně a jednatelka spolku:

Milada Umlaufová

Členové správní rady:

Bc. Marek Poštulka
Ing. et Mgr. Jitka Zahálková
Ing. Ludmila Solovská

Kontrolní komise:

Jan Váňa
Bc. Ondřej Drábek

Ing. Ondřej Elbel