Pobočky

Archa, pobočný spolek Archa

o. Jiří Šůstek

Předseda pobočky

archa@ado.cz

Táborové středisko ARCHA Rajnochovice je základnou spolku Sarkander, které se věnuje dětem a mládeži a jejich výchově a formaci v křesťanském duchu. Středisko Archa je v provozu celoročně, probíhají zde jarní a letní tábory, víkendové pobyty, školení vedoucích a další akce. Mimo akcí námi pořádaných, poskytujeme prostor také různým organizacím, sdružením či skupinám osob pro rekreaci a pobyt v přírodě. Středisko je dlouhodobě opravováno a zvelebováno za pomoci mnoha sponzorů a dobrovolníků. Ročně nás navštíví přes 2.500 mladých a ještě mladších lidí.

Holešov

Předseda pobočky

Holešovská pobočka patří k těm menším. Ovšem máme spoustu věcí, na které můžeme být pyšní. Na území našeho děkanátu se nachází například sv. Hostýn. Mezi významná místa patří také Holešov, který mimo to, že je plný překrásných památek, byl také působištěm sv. Jana Sarkandera.

Snažíme se nezahálet při práci s mládeží. Pořádáme tábory, víkendovky, sportovní utkání, různé druhy setkání. Ve většině farností také fungují scholy a ministranti, kteří se scházejí i přes týden na pravidelných schůzkách. Máme zde i řadu tzv. spolč, jejichž počet stále roste.

Hukvaldy

Ing. Drahoslav Budák

Předseda pobočky

Oddíl Trojlístek sdružuje cca 45 dětí do 18 let, které se účastní pravidelných koedukovaných schůzek (1x týdně středa a čtvrtek), výletů, víkendových vícedenních akcí a táborů. Pravidelně se scházejí 2 skupiny dětí (do 7. tř. ZŠ) ve Společenském centru v Rychalticích. Starší děti se podílejí na náplni a uskutečňování programu schůzek, výletů i vícedenních akcí včetně táborů. Náplní schůzek je poznávání přírody a svého okolí, učení se nejrůznějším dovednostem a provozování turistiky a dalších sportů. Vyvrcholením činnosti jsou tematicky zaměřené víkendovky a také dva letní tábory (pro mladší a starší zvlášť), kde je program zaměřený na zdravý rozvoj dětí po duševní i tělesné stránce, organizované fungování v kolektivu, posilování vlastní odpovědnosti a vedení k samostatnosti. Ze sportovních disciplín převažují míčové hry, střelba z luku, lakros, cvičení v obratnosti a výrazná je také podpora pěší turistiky. Organizačně se na fungování oddílu podílí dalších 9 plnoletých vedoucích a další dobrovolníci.

Pravidelné schůzky ve středu a čtvrtek ve Společenském centru v Rychalticích.
Víkendové vícedenní akce.

Stanové tábory 2023.

Hranice

Mgr. Anna Obořilová

Předseda pobočky

oborilova.a@seznam.cz

Konice

Ing. et Mgr. Jitka Zahálková

Předseda pobočky

zahalkova.jitka@centrum.cz

Kroměříž

Markéta Chytilová

Předseda pobočky

chytmak@seznam.cz

Litovel

Ing. Ludmila Solovská

Předseda pobočky

solovskaludmila@centrum.cz

Sarkander – pobočka Litovel realizuje svoji činnost od roku ……. na území tří děkanátů (dříve část litovelského, nyní část konického, část šternberského a část olomouckého děkanátu) a se svojí členskou základnou cca 130 osob (převážně děti a mládež do 26 let) realizuje svoji činnost v obcích: Olbramice, Vilémov, Náměšť na Hané, Cholina, Těšetice, Slatinice, Bouzov, Velká Bystřice a Hlubočky. Zaměřuje se především na pravidelnou činnost, jednodenní i vícedenní akce v průběhu celého roku a na letní tábory.

V rámci pravidelné činnosti najdeme v pobočce Litovel: skupinky dětí, mládeže, ministranty, dětské scholičky a scholy, florbalový a sportovní kroužek a společenství mladých rodin.

K nejvýznamějším (dnes již tradičním) akcím patří:

  • Živý Betlém
  • Dětský den ve Vilémově, Olbramicích a v Náměšti na Hané
  • Drakiáda ve Vilémově a v Náměšti na Hané
  • dětské stanové tábory
  • podzimní nebo jarní víkendovky a silvestrovské pobyty mladých manželů s rodinami

Všechny akce a aktivity pobočky jsou určeny pro členy i nečleny sdružení. Jsme lidem otevřenou pobočkou, kterou zajímá názor ostatních, rádi přijmeme jakékoliv podněty a připomínky a také nové členy. Těšíme se na vás!!!!

Prostějov

Kateřina Pavlíková

Předseda pobočky

kat.pavlikova1@seznam.cz
797 998 623

Prostějovská pobočka je jedna z nejmladších, vznikla v roce 2019. Pořádáme letní tábory, víkendovky pro mladé, pravidelná páteční setkání, sportovní utkání a výlety. Snažíme se posouvat děti a mladé ve víře, učit o hodnotách a vytvářet prostor pro vznik přátelství.

Pobočka Prostějov
Mořice 17, 798 28 Mořice
www.mladezprostejov.cz
FB: facebook.com/mladezprostejov
IG: instagram.com/mladezprostejov
Během roku pořádáme různé víkendy, výlety, akce pro děti atd…
Proto jsme se rozhodli pořádat právě tuhle akci 29.4.2023
Ukliďme Brodek
Již druhým rokem pořádáme úklidovou akci v Brodku u Prostějova. Letos ji budeme pořádat 13.5.2023
Sarkander, z.s., pobočka Prostějov organizuje v letošním roce pravidelní letní tábor, který proběhne 17-26 července ve Dzbel u Konice.
Neformální taneční.
Společné darování krve.
Společné zpívání v domově pro seniory.
Ekovíkendovka.

Přerov

Bc. Vojtěch Dostál

Předseda pobočky

dostal.vojtech@gmail.com

Jsme skupina mladých z Přerova a okolí, kteří organizují v době letních prázdnin pro děti tábor. Snažíme se dělat tábory tak, aby si děti i vedoucí odpočinuli od moderních technologií, získali nové zkušenosti, dovednosti a znalosti, a prožili pár dní v přírodě.

Sarkander, z.s., pobočka Přerov v letošním roce organizuje letní tábor na téma Asterix a Obelix.
Více informací: taboryprerov.guffoo.cz

Tábor Eden 2023

Svitavy

Ing. Daniela Rusová

Předseda pobočky

dania.v@seznam.cz

Uherské Hradiště

Předseda pobočky

V Buchlovicích proběhl 1. tábor pod záštitou Sarkander, z.s.

Uherský Brod

Iveta Chromková

Předseda pobočky

ivetachromkova@seznam.cz

Uherskobrodská pobočka patří mezi ty menší a je také jednou z nejmladších, co se týká vzniku. Počet jejích aktivit není velký. Kromě občasných akcí (Dětský den, přehlídka schól, vánoční koncerty, výlety) je pravidelnou činností pobočky společenství menších dětí zvané „Myšičky“, scházení ministrantů a jeden či více letních táborů.

Pobočka také občas spolupracuje s animátory z děkanátu Uherský Brod při jejich akcích. Většina činnosti pobočky se soustřeďuje do Uherského Brodu. Za možnost pořádat nejrůznější aktivity jsme vděční, neboť v průběhu roku tak můžeme dělat radost jak dětem, tak i mládeži našeho děkanátu.

Valašské Meziříčí

Marek Maleňák

Předseda pobočky

malenak.marek@ado.cz

Veselí nad Moravou

Mgr. Radka Vaštíková

Předseda pobočky

radkazalubilova@seznam.cz
737 608 977

Snažíme se společně i díky spolku SARKANDER realizovat a nabízet pestrý program pro mládež našeho děkanátu.

  • Podporujeme naše scholy v jednotlivých farnostech, pořádáme každoročně Děkanátní ples, který je vždy v jiné obci.
  • Pro sportovce pořádáme Děkanátní turnaj ve volejbalu nebo Dívčí vybíjenou.
  • Na tzv. eMPéčkách (M-mládežnický P-pátek) se snažíme mimo jiné formovat naše mladé ve víře, a to různým způsobem.

Chceme se prostě společně podporovat a jít za Bohem!

Vizovice

Adam Knápek

Předseda pobočky

knadam@seznam.cz

Naše pobočka má několik farností, které spolu v rámci děkanátu pořádají různé akce pro děti, mládež i dospělé. Ať to jsou setkání mládeže děkanátu, duchovní obnovy, adorace, sportovní turnaje, farní diskotéky apod. Současně funguje každá farnost zvlášť. To se týká především farních společenstvích (spolčo, schola, ministranti, společenství maminek atd.), karnevalů, táboráků a táborů pro děti a mládež.

Vsetín

Pavlína Seidlová

Předseda pobočky

pavlina99@gmail.com
sarkandervsetin@seznam.cz

Vyškov

Tadeáš Celý

Předseda pobočky

tadecel@gmail.com

Zábřeh

Štěpán Schiffer

Předseda pobočky

stepan.schiffer@tiscali.cz

Naší motivací a tím, co nás pohání, je nejen chuť zažívat dobrodružství, ale také předávat dál to, co jsme na rytířském táboře sami dostali. Je to pro nás všechny srdeční záležitost a chceme předávat dál a dělat radost sobě a především druhým. Jsou totiž zážitky, na které se nezapomíná, a my je máme právě z těchto táborů.

Rytířský tábor

Zlín

Předseda pobočky