O nás

Poslání a činnost

Sarkander, z. s. je spolek dětí a mládeže, který vznikl na podzim roku 1993. Jsme nestátní neziskovou organizací, která vychází z křesťanských principů. Naším posláním je pomoc při výchově, formaci a rozvoji osobnosti u dětí a mládeže, zvláště však pomoci se správným využíváním volného času této věkové skupiny. Při naší činnosti spolupracujeme s Arcidiecézním Centrem pro mládež Arcibiskupství olomouckého.

Počet členů spolku se každým rokem mění a nový členové jsou registrováni každý rok. Aktuální počet členů k 31. 12. 2022 je 2.240 členů. Z toho 2.022 členů do 26 let.

Všech našich akcí a veškeré činnosti se účastní společně členové i nečlenové spolku.

Naše náplň spočívá jak v pravidelné činnosti, v krátkodobých akcích a v letních táborových pobytech. Pravidelně pořádáme školení hlavních vedoucích a formaci dalších vedoucích, kteří jsou zapojeni v pravidelné činnosti spolku.

Dalším cílem spolku je vyvíjet aktivity, aby děti a mládež mohli účelně a smysluplně využívat svůj volný čas a k tomuto je systematicky vést.

Náš spolek se snaží pracovat nejen s dětmi a mládeží, ale také se speciálně zaměřujeme na naše spolupracovníky, kteří se podílejí na našich programech. Konkrétně máme vytyčeny tyto cíle:

 

  • Pomáhat animátorům – tj. těm, kteří konkrétně pracují s dětmi a mládeží – skrze školení a metodickou pomoc.
  • Skrze kvalitní formaci vedoucích prohlubovat a zkvalitňovat veškerou práci s dětmi a mládeží na jarních i letních dětských táborech i v pravidelné činnosti během roku, a tím neustále zvyšovat úroveň činnosti.
  • Snažit se co nejvíce dětí a mládeže zapojit do pravidelné činnosti v jednotlivých regionech.
  • Pomáhat při vytváření osobního životního stylu dětí a mládeže, ve kterém by uměli zajímavě trávit volný čas, a tím jim umožnit alespoň z části čelit negativním vlivům společnosti
  • Budovat naše Táborové středisko ARCHA v Rajnochovicích jako místo stálého přijetí, kam mohou mladí lidé přijíždět jako na „svoji základnu“.
  • Prezentovat svoji činnost a aktivně se podílet na různých akcích regionálního, celostátního i mezinárodního rozsahu.
  • Spolek ve své činnosti podporuje participaci dětí a mládeže na životě společnosti.