Sarkander, z. s.

Sarkander, z. s.

Už od roku 1993 napomáháme při výchově, formaci a rozvoji osobnosti dětí prostřednictvím pravidelné i jednorázové činnosti, do které spadají mimo jiné i několikatýdenní tábory.

Školíme vedoucí, aby mohli lépe a odborněji pracovat s dětmi a mládeží a pomáhat jim smysluplně a systematicky prožívat svůj volný čas.

O děti a mládež arcidiecéze se staráme prostřednictvím několika poboček v téměř každém děkanátu.

Chceš vědět více?